Bergen kommune og hjernekapitalen

Mandag denne uken undret jeg meg over hvorfor Bergen kommune var på Karrieredagen.