Vil prate om sex og rus

Leger finnes knapt ved skolene, helsesøster bare en eller en halv dag i uken. Få kan lytte når elever vil prate om sex og rus.