Skal granske sjukehusulukke

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane vil ha ekspertuttale om eit dødsfall ved sjukehuset i Førde.