Slagbehandling ved Haukeland sykehus

Bergens Tidende har den 29. 01. omtalt behandlingstilbudet ved sykehuset for pasienter med hjerneslag på en måte som har skapt unødig bekymring både blant pasienter, pårørende og publikum i sin alminnelighet.