Klargjøring om rasisme

På bakgrunn av de siste dagers presseomtale vil jeg presisere følgende uttalelse som sto i en av byens aviser 31. januar, der undertegnede uttalte seg både som representant for Pensjonistpartiet og privatperson, sitat: