Myter om sorg

Før sommeren ble det i flere medier presentert «ny» informasjon om sorg som for mange var noe forundrende eller forvirrende. «Dropp sorgarbeidet» var beskjeden som ble formidlet. Det var ikke nødvendig å bearbeide sorg og en skulle helst sette seg i sving med andre aktiviteter og legge det som hadde skjedd bak seg, skriver psykolog, dr.philos. Atle Dyregrov.