«De ufeilbarlige»

Byråkratene i Bergen kommune utmerker seg ikke med sine evner til å ta selvkritikk, skriver journalist Gunnar Wiederstrøm.