«Løskatter» og tvilsomme farskap

Det måtte bare komme. I et innlegg i BT 9. april blir det fra kvinnehold hevdet at muligheten for at menn ad rettslig vei skal kunne få fastslått om han er far eller ikke, er kvinnefiendtlig.