Regjeringens asyl- og familiepolitikk

Statsministeren er den mest profilerte politiker i norske medier.