Kvinneliv på politisk billegsal ved Noregs grense

Kva er kvinners liv verd ved Noregs grense? Spørsmålet må reisast, ikkje minst i lys av den siste vekas debatt om regjeringas og Stortingets makt, ansvar og høve til å gripa direkte inn einskild-asylsaker.