Bompenger og bybane

Når og dersom bompengene i 2003 økes fra 10–15 kr, blir den årlige kostnaden for mitt firma kr 16.500 for to lastebiler og én varebil. Den årlige kostnaden blir så stor at sannsynligheten taler for at jeg sier opp bompengeavtalen, samt videre vil unngå å kjøre til sentrum.