Pleietrengande låg hjelpelause

Tre bebuarar ved Lavik Helsesenter fall og pådrog seg skader, og vart liggjande skadde i fleire timar før dei fekk hjelp.