Valen kjem sterkt i Harmonien!

To lesarbrev som omhandlar Fartein Valen og Harmonien har funne vegen til BT si lesarspalte i det siste. Skribentane Nicholas H. Møllerhaug og Olav A. Duesund tek for seg det dei meiner er ei manglande Valen-interesse frå Harmonien si side.