Aetat-ansatte beskyttes av vektere

Aetats kontor på Nesttun har engasjert vektere for å beskytte ansatte mot aggressive kunder.