Skadd i slåssing på asylmottak

To asylsøkere braket sammen i et alvorlig slagsmål på Olavsskolen asylmottak i nitiden torsdag morgen.