Vil bli bedre lærere

Lærerstudentene vil ikke lenger være poteter som kan litt om alle skolefag. De vil spesialisere seg og bli bedre lærere.