Frykter kollisjon på Sotrabrua

Sotrabrua vil kunne miste bæreevnen sin og knekke sammen ved brann i et vogntog som er lastet med eksplosiver eller brannfarlig stoff.