Har forsvarsadvokater etikk?

For tiden er avisene fulle av stoff knyttet til flere alvorlige rettssaker. De kan være spennende nok hver for seg, men de reiser også noen generelle spørsmål hos den vanlige leser.