Unntakstilstand

Bystyret vedtok i juni et flatt kutt på 2 prosent for alle virksomheter. Vedtaket ble pyntet på med et fromt ønske om at barn og eldre i størst mulig grad skulle skjermes. Hva er skjedd?