Et varslet mord

Konkursen på Marineholmen er naturligvis trist - både for de drøyt 400 ansatte og for Bergen. Men den er en direkte konsekvens av en villet politikk.