Knallhard kritikk av Staff

Kari Beheim Karlsen går ut med hard kritikk av høgsterettsadvokat Tor Erling Staff. Mor til Arve Beheim Karlsen meiner Staff utnyttar systemet, og «trakkar» på den døde sonen hennar.