Når Aarebrot ikkje forstår

Frank Aarebrot er misnøgd med at Bergens Tidende har påpeikt og påtalt hans uheldige dobbeltroller. Vi synest det går på truverdet laust når han engasjerer seg så sterkt i Arbeidarpartiet, og er valkamparbeidar for Pål Berrefjord, samstundes som han skal vera nøytral valkommentator.