Kamp mot dødsstraff

I fjor ble 1457 mennesker henrettet i 27 av de landene som stadig bruker dødsstraff. Det er en skam, og verst er det at USA stadig holder seg med dette barbariet.