Over 600 følgte Eidesvik til grava

Bømlo kyrkje blei for liten til å husa alle som ville følgja Lauritz Eidesvik til grava i går.