Kraftutbygging gjev prishopp

Den einsidige vassdragsutbygginga er årsaka til dagens straumprisar. Vasskrafttilhengarane har hindra større innsats for å utnytte alternative og miljøvenlege kjelder til oppvarming.