Alle hadde tilgang til medisinskap

Alt pleiepersonell hadde i praksis tilgang til medisinskapet ved Eid sjukeheim. Fylkeslegen kjem no med klar kritikk av sjukeheimen.