Blant de fremste i verden

Enhver tilbakeholdelse av skip er én for mye. Vi ønsker ikke at noen norske skip skal tilbakeholdes. Norske skip skal være preget av kvalitet.