Fortsatt behov for Høyre!

Frank Rossavik slår fast i «Innblikk» 23. januar at Høyre er her fortsatt. Det var jo hyggelig at han har merket det. Rossavik stiller imidlertid spørsmålstegn ved behovet for Høyre fremover.