Opprør i hovudet?

Tysdag 22. mai skriv Normann Kirkeeide (BT) under innblikk-vignetten om "opprør i hovudet".