Manglande respekt

Eg meiner dette om Otto Jespersen:Han er ein hemningslaus ordgytar der talemåtane fortel om klar mangel på evne til å skilje mellom det vulgære tøv og normal humor.