Gje humoristane ro

Det nye med Jespersen er ikkje sjikaneteknikken, men at han opptrer i fjernsynet med elitekommentarane sine.