Organdonasjon - en mulighet til å redde liv

Det er en skremmende tanke at så fort jeg er død, setter noen kniven i meg og tar en eller flere av mine indre organer. Det er den enkleste sak i verden å finne argumenter som forsvarer at jeg ikke er villig til det.