Staff krev rettssaka flytta

Høgsterettsadvokat Tor Erling Staff krev at rettssaka mot ungdommane som er tiltalt for rasisme og truslar mot Arve Beheim Karlsen, vert flytta frå Sogndal.