Ingen adgang i fjøset

Du får ikke nærme deg kyrne til Liv og Frits van der Kooij i Meland - om du ikke er inseminør eller veterinær.