Hagen er ingen politisk pøbel

Viser til politisk redaktør Olav Kobbeltveits kommentar «En politisk pøbel» om Carl I. Hagen.