BIR- en miljøsinke!

Miljøvernforbundet ved Oddekalv skriver. Og BIRs informasjonsansvarlige svarer. Ingen gjør vesentlighetene i debatten til sitt hovedpoeng.