Hva kom det ut av Mot Dag?

Kan minnet etter den sosialistiske studentorganisasjonen Mot Dag (1921-36) feies bort med høstløvet? Den svarte munkeorden som hadde så mange fremtredende embetsmenn og skribenter som medlemmer – Erling Falk, Trond Hegna, Trygve og Brynjulf Bull, Axel Sømme, Jon Sannes, Johan Vogt, Torolf Elster, Carsten Boysen, Nini Haslund Gleditsch, Karl Evang, Ivar Holm med mange flere – hva er deres arv?