Miljøvernere - et nødvendig onde

I det siste er det fremkommet en del opplysninger i mediene som sette søkelyset på miljø og naturvernere. Jeg tenker på artikkelen til Jan Gjerde i BT 3. januar og kronikken til Kristian M. Lien i Teknisk Ukeblad nr 1/2001.