Mystisk epidemi blant nyfødde

I løpet av tretti år har ein epidemi spreidd seg blant nyfødde i Norge. Talet på barn som er fødde med open bukvegg er blitt meir enn åttedobla. Men forskarane anar ikkje kvifor.