Jakt og framandgjering

Eg hadde vanskar med å halda meg alvorleg, og det var med vantru eg las innlegget til Jan Magnus Weiberg-Aurdal frå dyrevernsorganisasjonen NOAH i BT 5.11. Weiberg-Aurdal samanliknar det å driva t.d. hjortejakt med om soldatar på krigsoperasjonar skulle ha ei gledeleg oppleving av dette.