• GATELANGS: Etter at sexkjøpsloven trådde i kraft i 2009 ble det ulovlig å kjøpe sex, men prostitusjonen har ikke forsvunnet av den grunn. Bildet viser kvinner som selger seksuelle tjenester i Strandgaten. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Liberalistisk tåkelegging

BTs anvendelse av begrepet «frivillig handel» er problematisk når man snakker om prostitusjon