Tvil om mykje stryk til førarprøven

Strykprosenten til førarprøven i Bergen og omland er etter alt å døma lågare enn førebels oversyn tilseier.