Bergen - trivsel eller kaos?

En krakilsk Svein Erik Gjelseng påstår i Bergens Tidende 3. september at bare et lite fåtall av bergenserne vil ha «vanviddsprosjektet» bybanen.