- Utflyttingssaka kom skeivt ut

Visepresidenten i Stortinget, Inge Lønning (H), er sterkt kritisk til måten administrasjonsminister Victor Norman har lagt opp saka om utflytting av statlege tilsyn på.