Svar fra en pamp

Henning Warloe forsøker (BT 13.2.) på vegne av Høyre å opptre som elevenes ridder i skoledebatten.