Ikke bare kroner i lønningsposen!

Overføring av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunene vekker sterke reaksjoner.