Omorganisering nødvendig!

De siste dagenes debattinnlegg i Bergens Tidende om hva som er kommunens utfordringer og hvordan utfordringene skal møtes, er avklarende innlegg foran kommende valg.