BT inkonsekvent

Vi viser til lederen i Bergens Tidende 23. mars. BT demonstrerer der et svært inkonsekvent syn på bruk av gass i Norge. Samtidig som man på lederplass går inn for å redusere klimagassutslippene, ønsker man å ta i bruk mer fossilgass innenlands. Vi mener BTs to målsetninger står i skarp kontrast til hverandre.