En hundehater-lov?

Forslaget til ny hundelov viser dessverre at justisminister Odd Einar Dørum og regjeringen har misforstått og har hatt en snever tilnærming ved utarbeidelsen av den