Give a dog a bone

Uten å røpe mer av handlingen enn Per Jon Odéen allerede har gjort, må jeg komme med noen innvendinger mot anmeldelsen hans (5.09.03).